今日引句子

今日要update文庫,所以不寫文,所以今日引人的牙慧就算,內有極大意義:http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=51742&start=15當 creative accounting 仲未好盛行之前, 好多人單靠睇一份由 big 6 出既 financial statements, 再加一粒 P/E 數都叫做搵到下食. 但隨著資訊發達, 經濟上各個環節變化速度之快, 今日可能連 management accounts 都信唔過. 加上近年會計準則朝令夕改, 今時今日既 income statement 已經不再可靠.
閱讀全文
發表時間:2009年4月27日 | 評論 (5) | 評論 | 全文

母子供股-冠軍科技(92)、看通國際(1059)(3)

我根據拉利先生在Capital Week拾維斯牙慧的文章得到少量啟發,另加以改進,把它發展成一篇有意義的文章,要謝謝這兩位Blogger。寫這篇文相信花的心機是較多的,前兩天寫了幾資失敗,前晚花了兩小時找資料,昨晚我花了五個小時把文章及資找搞好,現在可以來個簡短的總結。這兩家公司盈利雖多,但幾乎全部盈利都投入一些每年都會減值,但亦未必收回的按金、支出及其他事項上面,導致現金流出,或是根本是造盈利出來,但根本大部分是虛構的,所以以這些固定資產投入掩飾,支出的就是公司的營運費用。公司的資金不停流出,需要資金營運,故公司要不停利用空氣收購來拉抬股價,目的為配股之後派貨,或是後來配股作準備,作為支撐營
閱讀全文
發表時間:2009年4月26日 | 評論 (7) | 評論 | 全文

母子供股-冠軍科技(92)、看通國際(1059)(2)-2

 從看通及冠軍表中可見,盈利的增長是慢於系統網絡開發成本以及無形資產、商譽、非上市投資的淨增加。 另外冠軍佔公司淨資產超過100%,看通低一點80%,如果被撇掉,真是不堪設想。可見吃掉的盈利大部分都被這些東西吃掉,但財務報表中根本無表述這些是甚麼,可見這些東西是掩蓋公司盈利水分甚多的現實。雖然有部分會返還,但這些網絡資產每年都有撇銷。但是公司好像中了馬多夫騙局一樣,仍然持續把超過盈利的數字投入,又分多家公司持有,用可供出售投資名義入帳,掩飾數字過分膨脹,減少嫌疑。此外,稅務支出低得可憐,可見公司盈利虛增的機會甚大。網絡、電訊資產佔資產比例:
閱讀全文
發表時間:2009年4月26日 | 評論 (7) | 評論 | 全文

母子供股-冠軍科技(92)、看通國際(1059)(2)-1

冠軍(92)在1993年上市,是一家出售傳呼機往大陸的公司,後來進軍高的科技市場,把業務擴至多個國家,並於1997年及2000年分拆看通(1059)及數碼香港(8007)上市,盈利連年增長,直至去年因資產減值才有倒退,但營業現金流仍然強勁。以下是看通2004-2008年上半年盈利及現金流 Kantone 2004 2005
閱讀全文
發表時間:2009年4月26日 | 評論 (0) | 評論 | 全文

鱷兄的來信-博智國際藥業(1149)

前文有談及1149,亦有談及某一位人兄在Yahoo! Blog推的華翔微電(1195)。http://realblog.zkiz.com/greatsoup/7018.....(2) 博智國際藥業 股東名稱 作出披露的原因 買入/賣出或涉及的股份數目 每股的平均價 持有權益的股份數目(請參閱上述*註解) 佔巳發行股本之百分比(%) 有關事件的日期 (日/月/年) K
閱讀全文
發表時間:2009年4月25日 | 評論 (0) | 評論 | 全文

突破十萬瀏覽人次

經過兩年的努力,終於突破了十萬IP 到訪本人的網站,謝謝大家支持。但是,加上有正職在身,不能投入過多時間於股票,所以不能過於頻繁的買賣細價股。另外由於個人對於不派息的垃圾股有點貪心,不能有意義購入所推介的細價股去買賣。我的目標是以20%的資產分散投入幾隻細市值股票,每隻不少於某個數字,持有一段長時間,這些錢我當是沒有了,目的是賺取倍數以上的幅度。否則一來浪費交易成本,也浪費時間價值。所以我偏向買一些今年會有好業績的股票,因為幾乎他們都肯派息,在等待的時間也有些錢拿一拿,幫補投資回報,且我肯定半年/一年內有意義的回報,但是有時倒也失手,不過機會太低,全部計來拉勻倒可跑贏大市。但是,惟有努力的研究
閱讀全文
發表時間:2009年4月24日 | 評論 (15) | 評論 | 全文

母子供股-冠軍科技(92)、看通國際(1059)

這兩家公司和很多人都有關係,在舊文老千股精華及解決方法中也有提及過這一系。http://realblog.zkiz.com/viewpage.php?tid=4249C系和D系C系公司第一科技(第一=?軍)和睇透國際(睇=看,透=?),較不為人知的那家是數位香江(創業闆股票,編號8007)、D系公司有秦國置地、米海國際(米=飯=諧音是…)和米海酒店。8業 績看來不俗,年年增長,但是一有人炒就供股,年年都派低價輪,不停攤薄每股股東權益,跌得很低時就合股,之後又不停繼續此循環,使股東的資金大降。D系的 米海酒店先博命由兩毛錢炒上一塊多,然後暴跌,無知的人一層又一層地接貨,等所有人買曬
閱讀全文
發表時間:2009年4月22日 | 評論 (9) | 評論 | 全文

胡翼時再下一城-建美集團(851)(完成)

記得胡翼時先生嗎?他現時為中國管業及泰德陽光的執董,亦是和中國管業前主有關係的開源控股(1215)的大股東,他入股開源控股的過程如下:http://realblog.zkiz.com/viewpage.php?tid=5473執筆十三分鐘之前,公司大股東高振順宣佈向胡翼時先生轉讓公司控股權,而收購方式和中核國際相近。購殼公告如下:http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090422/LTN20090422837_C.pdf(1) 高振順向胡翼時轉讓365,104,472股新股,每股作價0.1839元,共斥資6,713萬元。(2) 高振
閱讀全文
發表時間:2009年4月22日 | 評論 (21) | 評論 | 全文

中核國際(2302)憶事(完成)

中核國際(2302)原為科鑄國際,以這隻小盤股來說,的確是我會留意的印象,繼續補寫這故事。http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080509/LTN20080509281_C.pdf科鑄技術(2302)在數星期前連破數次52週新高,都不知有甚麼事,其後徘徊約一個月,今日突然急升約50%,至最高位1.89元停牌,其後公佈導緻控制權變更的交易。該公司由華置(127)主席劉鑾雄的弟弟劉鑾鴻為大股東,在2002年低潮發行5,500萬股,集資隻4,000餘萬元。主要從事鑄模業務,這幾年業績因成本上升規模少,公司盈利不停下跌,在2006年投資約
閱讀全文
發表時間:2009年4月21日 | 評論 (18) | 評論 | 全文

中聯石化(346)歷史補遺(3)


昨天寫好一篇由2005-2006年初的歷史,但因不慎遺失,未能給大家一看,現先介紹兩位主角,黃金富及劉夢熊先生。2001-03-10  SingTao 搞狂笑俱樂部大派輔助治癌口服液 黃金富變身生物科技大王  
閱讀全文
發表時間:2009年4月20日 | 評論 (0) | 評論 | 全文