市場比以前更加無效? 天知 - 價值投資者 BLOG


http://hk.myblog.yahoo.com/tin-knows/article?mid=622 在《信報》畢老林先生那兒看到一個有趣的話題,叫《Drive-by market》,源自Bespoke Investment Group的一篇文章。當中有一幅有趣圖片,值得深思。 圖中所示的是在S&P500裡頭有400只股票(80%)同一方向移動的日子數量。譬如,於1997年就有10次(日)在500只股票裡面有400只往相同方向走,而1998年就僅有1次(日)。但近幾年,相同方向移動的日子漸漸增加,拿2008年為例,平均每星期就有一次。 現今市場,他們稱之為 &ld
閱讀全文
發表時間:2010年8月22日 | 全文

金界控股(3918.HK) – 令人驚喜的業績 天知 - 價值投資者

http://hk.myblog.yahoo.com/tin-knows/article?mid=623 昨晚金界控股(下稱:金界)公佈了一份令人驚喜的中期業績。   轉變:     1H2009 1H2010
閱讀全文
發表時間:2010年8月22日 | 全文

(重要!) 如何量度投資績效? - 天知公式 (一) 天知 - 價值投資者


http://hk.myblog.yahoo.com/tin-knows/article?mid=625 如何量度投資績效?當遇上這個問題時,很多人都會用一個很簡單 的方法,即現價和買入價的差別,因為這是既簡單又明確的方法,沒有一點兒爭論的餘地。但如果你是抱著一個投資心態的話,你應該清楚明白長期的股價才能反映 投資績效,短期的升跌與績效扯不上關係。但如果不用股價去量度的話,又該用什麼呢? 投資者一般都知道,內在價值是一個概念,而非實數,投資績效也是一樣。最近我自己就採用了一套明確的方法去作投資績效量度,是建基於Gordon Growth Model再修改些許。 首先講講GGM。從
閱讀全文
發表時間:2010年8月22日 | 全文

我強勁,但我要抽水 clcheung

http://hk.myblog.yahoo.com/clcheung2010/article?mid=1653 原復生2002年寫了一篇關於1220海域的文章,題目是「我強勁,但我不派息」,質疑海域增長強勁,現金豐厚,但不派息,市盈率特低….。結果海域果然是大有問題,清盤收場。 近來看到價值投資者巴黎先生入買了抽水王超大,據報章數字,超大00 年12月上市至今即將10年,10年間不斷在市場進行抽水,涉及金額超過100億元,現時公司市值是221億元,都咪話唔誇張 ! 我對這間年年抽水的公司沒有深入研究,只記得數年前曾經嘗試去計一計它的數據合理性,當時有不少疑問,所以放棄
閱讀全文
發表時間:2010年8月22日 | 全文

融資的迷思 - 股本融資還是借貸? 精工窮人


http://hk.myblog.yahoo.com/Seiko-Investor/article?mid=447 數年前,因為朋友的關係有幸和一位經營生意的老闆有過一面之緣。由於機器老舊,加上廠房租約將到期,那位老闆正在籌備和銀行借貸以增添/更換現有的設備及廠房,應付未來的要求。 友人一向口多,向老闆打趣道,何不效法那些上市公司,引入股東集資,配新股,不就免卻了借貸的煩惱嗎,又不用給利息? 老闆聽後反應很大,斬釘截鐵道 : "不可能,肥水不流別人田。" 那時侯我似懂非懂點了點頭,表面似略有得著,卻是"只知其言,而不知其所言。" 心裡浮現了
閱讀全文
發表時間:2010年8月22日 | 全文

投資香港股市,外國股市,地產,樓市之(壹貳零)發達三大要素之:買甚麼?(第一零五回) 阿牛


http://hk.myblog.yahoo.com/yomagyomag/article?mid=1724 投資港股:中國鐵鈦(六) 你可能會話,就算公司冇問題,業績賺多左,快速增長嘅公司大有人在吖,點解要揀中國鐵鈦呢? 啱。 其實業績好同股價一啲關係都冇:                           業績好,不等如派息多,不等
閱讀全文
發表時間:2010年8月22日 | 全文

投資香港股市,外國股市,地產,樓市之(壹壹玖)發達三大要素之:買甚麼?(第一零四回) 阿牛


http://hk.myblog.yahoo.com/yomagyomag/article?mid=1718 投資港股:中國鐵鈦(五)   昨天講完,隻中國鐵鈦好似都好多波折,而且暫時股價都疲弱,上次年初業績又喺升嗰幾個%,點解仲要諗佢呢? 首先,我地要攪清楚自己想點。 我地喺睇緊下一次牛市,唔喺睇緊呢兩個月,所以乜嘢股權變動,邊個買邊個賣引起短期震蕩,喺唔關我地事嘅,反而俾到個機會我地平啲入到貨。   如果你問Green globe點解要出貨,阿牛就真喺唔知,亦都冇可能查到,因為喺冇人會披露嘅。但喺你叫我估,我會估喺正常商業決定,短期獲利,跟
閱讀全文
發表時間:2010年8月22日 | 全文

投資香港股市,外國股市,地產,樓市之(壹壹捌)發達三大要素之:買甚麼?(第一零三回) 阿牛


http://hk.myblog.yahoo.com/yomagyomag/article?mid=1709 投資港股:中國鐵鈦(四) 893中國鐵鈦在去年九月中上市,上市後由 $3.5 最高升至今年一月時的 $5.59。股價跟著反覆上落,直至四月九日開始顯著下瀉,直至七月十五日的 $2.25最低位。            呢啲叫做『嚴重超賣』。 簡單嚟講,叫做走勢惡劣,或者話,平一平都冇人買。 咁仲制!   即喺咁:中國鐵鈦一向都有兩個大股東,一個叫做『合創』,一個叫做『Green
閱讀全文
發表時間:2010年8月22日 | 全文

投資香港股市,外國股市,地產,樓市之(壹壹柒)發達三大要素之:買甚麼?(第一零二回) 阿牛


http://hk.myblog.yahoo.com/yomagyomag/article?mid=1691 投資港股:中國鐵鈦(三) 尋日去完澳洲,今日時空倒流,番去三千五百年前,嗰陣中國喺商朝。 《西京賦》話:『殷人屢遷,前八後五』。 殷人,商朝也。屢遷,多次搬動咁解;搬乜?首都也。前八後五,共十三次。 當時雖然冇而家咁多家電,工廠,寫字樓要搬;但喺當時冇『人人搬屋』,只有『人手搬屋』,所以搬國都極為大鑊。 咁點解仲要搬呢? 因為要追逐銅礦。 當時之最新科技,就喺煉紅銅;紅銅用嚟造兵器,同儀仗禮器;當其他人仲用緊木矛竹劍,同埋掟石頭,銅刀銅劍嘅威力就同飛機大炮差唔多。邊
閱讀全文
發表時間:2010年8月22日 | 全文

投資香港股市,外國股市,地產,樓市之(壹壹陸)發達三大要素之:買甚麼?(第一零一回) 阿牛


http://hk.myblog.yahoo.com/yomagyomag/article?mid=1653 投資港股:中國鐵鈦(二) 我們鏡頭一轉,去到千里以外的澳洲。           喺個幾月前,遙遠嘅澳洲,發生了政治風波。五十三歲的總理兼工黨黨魁,Kevin Rudd 陸克文,黯然辭職;由副總理,四十八歲的 Julia Gillard 吉拉德接任。 這一樁小小的,本來關我地叉事嘅新聞,卻輾轉關係到我地嘅投資。             
閱讀全文
發表時間:2010年8月22日 | 全文