TAG: 收息股

有利用價值的名單快速2

再提一下,味皇用的係永隆提供的數字,冇其他http://winglung.quotepower.com/web/winglung/stocks_comparison.jsp?lang=zh_TW&domain=PUBLIC&uid=&_=654772&lastLevel1Name=&lastStock=00902#stocks_comparison_ajax.jsp?&lang=zh_TW&domain=PUBLIC&uid=&_=456578&lastLevel1Name=&lastStock=00902
閱讀全文
發表時間:3日前 | 評論 (1) | 全文

有利用價值的名單快速

用息黎排列,貪快,不過咁會走失反轉股同類比較「物流運輸」144招商局  6厘幾好 3369秦港 上市前信唔過,盈警大跌後有研究價值517中遠海運 6厘好似幾好,不過可能包左特別息306冠中巴士  穩定性好難評價62九巴  5厘半,債務利用記錄良好6083環宇 息未知,現金記錄良好3382津港  5厘3,還可以,冇乜特色1308海豐  4厘8,冇還債的慨念560珠船   4厘6,儲唔到錢下略,青島港同長安可能派息反彈,但這是味皇以前研究過,所以不在今次快速評價之列招商局唔比政府敗家的話招商局應該最好,味皇已揸144,
閱讀全文
發表時間:11日前 | 評論 (4) | 全文