TAG: 0405

REIT業績(大陸)

由於大陸稅改,大陸REIT的業績同時出現一次性影響,所以唔同本地REIT撈埋講了1426春泉半年減派到0.95,股價3.5計,全年可能低至只有5.4厘,已經唔算高息,主要係發新股攤薄左一成,而收入追唔上攤薄,收購英國樓係7月完成,而業績計到6月,新股係之前發行,因此攤薄即時見效,但下一期開始先會計入英國租金,照道理派息會回升,假設英國租金提供到一成的收入,下期派息10.5仙,全年6厘,假設提供到15%的收入,派6.2厘營業額平穩,舊租約同新租約相差唔係太大,佢樓下地鐵起好照計會加租但實際唔見佢點加,因此續約加租的潛力有限,出租率93%,旁邊有地盤就起好?形成競爭?出租率上升的機會比較低租金少2
閱讀全文
發表時間:2017年9月8日 | 評論 (3) | 全文

405&87001業績

春泉未出業績就唔提了,橫掂唔一定比匯賢相差太遠,拍埋一齊應該匯賢更好些少越秀由於收購左一棟大廈,因此總營業額增加15.1%,但舊物業營業額只係多6.6%,同樣每單位分派增加11.9%,如只計舊物業,可能只增加6-8%,今期派0.1352,剔除後是0.1272左右,上一期末期0.1282,當中包括3個月入賬,因此加多3個月為0.1321左右,假如全年增長7%的話,下一期會派0.1413,較簡單的計法是,今期派0.1352增長3.5%,下期派0.1399,睇你想信邊個,當然,味皇不太認為越秀會增長到7%,主要是鐵甲萬能的白馬大廈開始威力不再另外越秀有3500萬是補貼,佔分派額近一成或營業額3.9%
閱讀全文
發表時間:2016年8月5日 | 評論 (0) | 全文

REIT業績(大陸)

87001匯賢營業額上升9%,可分派多8%,每股派息多5%至0.27人仔,資產淨值下降5%,匯賢聲稱用人民幣計價所以貶值冇影響,其實係語言偽術,若計入貶值5.8%,營業額上升3%,可分派多2%,每股派息跌1%,資產淨值下降11%,淨值下降原因是美金債升值,現時負債比率20%物業本身,北京的商場多租3%,其間有裝修冇租收,今年就有租收,北京寫字樓多租7%,呎租維持上升,出租率高企,扮酒店住宅,出租率由87.8%上升至92.3%,升左4.5%,而租金多8%,看起來呎租冇下跌,酒店前景唔係太好(毒氣?),但酒店佔租金的比例只有6%可以忽視,重慶大廈佔租金的比例4.6%,只有10個月入賬,今年就收齊,
閱讀全文
發表時間:2016年3月30日 | 評論 (7) | 全文

REIT業績

823領匯唔講其他,領匯賣咁貴係因為佢係惡業主,租客係綿羊,比業主剃完毛仲要捉去羊當奴度油炸而領匯開始賣公屋商場,買大陸樓,同其他REIT同質化,咁仲可以維持到惡業主的身份?維持到高溢價?778置富派息增至23.38仙,現價6.3厘,負債比率31%利息支出1.3億,毛利為利息的約5倍財政好好,又有得加租,驅蝗短時間未影響到佢魔鬼出國,置富有機會做垃圾桶778>8231270朗廷驅蝗後入住率同房租少左,派息減少到11.7仙,財技效果未到期,到期後會再少至11.1仙,現價7.8厘,負債比率39%利息支出6500萬,毛利為利息的4倍1881富豪驅蝗後入住率同房租少左,派息減少到7.4仙,現價7
閱讀全文
發表時間:2015年9月3日 | 評論 (8) | 全文

越秀vs匯賢

http://realblog.zkiz.com/lgaim/134395(越秀(405)現價4.32,匯賢(87001)現價4.45港幣,差3%今期派息0.153/0.164,差7.2%,即是表面証供上匯賢比越秀好)(3/6)越秀(405)現價4.4,匯賢(87001)現價4.51港幣,差3%今期派息0.154/0.171,差11%,表面証供上匯賢比越秀好的結論看來還算妥當405來自服務式公寓的營業額2.4億,賺得6000幾萬,就算當佢全年有5億,全年都係2億,離淨租金2.7億的打和點還是有點距離以外的營業額5.5億同上年的5.4億差唔多,而出租率己到頂,當佢全年12億,從這基數上搾取700
閱讀全文
發表時間:2015年7月31日 | 評論 (3) | 全文

越秀vs匯賢

越秀(405)現價4.32,匯賢(87001)現價4.45港幣,差3%全年派息0.2986/0.324,今期派息0.153/0.164,分別差8.5%同7.2%,淨值5.95同6.8,差9%,即是表面証供上匯賢比越秀好起碼5%以上越秀今年有28%的樓面要續租,在東塔的陰影下能否加租續比較難估,由於人地似乎仲未開始招租,上半年應該仲有得加補貼1億來自服務式公寓,淨租金達到2.7億先唔需補貼,而上年營業額4.4億只收得1.6億,轉化比率36%,越秀整體營業額16億收得5.6億,轉化比率35%,假設用35%,2.7億需7.7億營業額,即要增長75%先得,低過呢過數的增長未會有正面影响,都係收2.7億
閱讀全文
發表時間:2015年3月6日 | 評論 (3) | 全文

REIT業績

808泓富產業信託單位分派增9.5%,現價2.57派0.0815,乘2就是6.4厘物業標價96億,租金2億,2.1厘都冇,只計毛利果1.6億只有1.6厘(半年,下同)28億貸款,利息支出3000萬,利息1厘多D如果市價租值是2.4厘,808的物業高估左12億,物業得84億的話,負債比率就超過35%,如果可借多10%,808都係剩返10億8億貸款額可作收購假設租金升5-10%,下年租金為2.1-2.2億,毛利1.7-1.8億假設貸款利息升0.5厘,利息支出增加1400萬如果加租不加息,下年可以收7厘,如果加租又加息,就得個桔2778冠君產業信託單位分派增4.4%,但下半年自稱會跌,當全年冇升跌,
閱讀全文
發表時間:2014年9月2日 | 評論 (12) | 全文

澳門股東大會投票方法

首先銀行聲稱會寄一張投票授權書黎,內容同以股代息信及供股信類似,但投票授權書只會在關係小股東切身利益時先寄,至於今次越秀的特別股東會,澳門銀行冇寄信黎,事實上佢為節省成本向來都唔寄的,事關一般人是放棄投票權 於是味皇親自去到總行都講收唔到信同要求代為投票,銀行次日就打電黎話做個電話錄音同確認,咁先投到票,由於越秀23號就正式投票,澳門的股東行動要快D 味皇投了反對票,不過最後越秀收購成功同失敗,味皇都打算繼續持有,收購反敗的好處是股價立即會大升,而且升幅將不低於置富,即大約25%(到時隨得你點換馬都得),同時派息保持在7厘以上,而且每股資產淨值較高,有更多的借貸收購能力,壞處是今年405會
閱讀全文
發表時間:2012年7月19日 | 評論 (5) | 全文