TAG: 87001

REIT業績(大陸)

由於大陸稅改,大陸REIT的業績同時出現一次性影響,所以唔同本地REIT撈埋講了1426春泉半年減派到0.95,股價3.5計,全年可能低至只有5.4厘,已經唔算高息,主要係發新股攤薄左一成,而收入追唔上攤薄,收購英國樓係7月完成,而業績計到6月,新股係之前發行,因此攤薄即時見效,但下一期開始先會計入英國租金,照道理派息會回升,假設英國租金提供到一成的收入,下期派息10.5仙,全年6厘,假設提供到15%的收入,派6.2厘營業額平穩,舊租約同新租約相差唔係太大,佢樓下地鐵起好照計會加租但實際唔見佢點加,因此續約加租的潛力有限,出租率93%,旁邊有地盤就起好?形成競爭?出租率上升的機會比較低租金少2
閱讀全文
發表時間:2017年9月8日 | 評論 (3) | 全文

405&87001業績

春泉未出業績就唔提了,橫掂唔一定比匯賢相差太遠,拍埋一齊應該匯賢更好些少越秀由於收購左一棟大廈,因此總營業額增加15.1%,但舊物業營業額只係多6.6%,同樣每單位分派增加11.9%,如只計舊物業,可能只增加6-8%,今期派0.1352,剔除後是0.1272左右,上一期末期0.1282,當中包括3個月入賬,因此加多3個月為0.1321左右,假如全年增長7%的話,下一期會派0.1413,較簡單的計法是,今期派0.1352增長3.5%,下期派0.1399,睇你想信邊個,當然,味皇不太認為越秀會增長到7%,主要是鐵甲萬能的白馬大廈開始威力不再另外越秀有3500萬是補貼,佔分派額近一成或營業額3.9%
閱讀全文
發表時間:2016年8月5日 | 評論 (0) | 全文

REIT業績(大陸)

87001匯賢營業額上升9%,可分派多8%,每股派息多5%至0.27人仔,資產淨值下降5%,匯賢聲稱用人民幣計價所以貶值冇影響,其實係語言偽術,若計入貶值5.8%,營業額上升3%,可分派多2%,每股派息跌1%,資產淨值下降11%,淨值下降原因是美金債升值,現時負債比率20%物業本身,北京的商場多租3%,其間有裝修冇租收,今年就有租收,北京寫字樓多租7%,呎租維持上升,出租率高企,扮酒店住宅,出租率由87.8%上升至92.3%,升左4.5%,而租金多8%,看起來呎租冇下跌,酒店前景唔係太好(毒氣?),但酒店佔租金的比例只有6%可以忽視,重慶大廈佔租金的比例4.6%,只有10個月入賬,今年就收齊,
閱讀全文
發表時間:2016年3月30日 | 評論 (7) | 全文

REIT業績

823領匯唔講其他,領匯賣咁貴係因為佢係惡業主,租客係綿羊,比業主剃完毛仲要捉去羊當奴度油炸而領匯開始賣公屋商場,買大陸樓,同其他REIT同質化,咁仲可以維持到惡業主的身份?維持到高溢價?778置富派息增至23.38仙,現價6.3厘,負債比率31%利息支出1.3億,毛利為利息的約5倍財政好好,又有得加租,驅蝗短時間未影響到佢魔鬼出國,置富有機會做垃圾桶778>8231270朗廷驅蝗後入住率同房租少左,派息減少到11.7仙,財技效果未到期,到期後會再少至11.1仙,現價7.8厘,負債比率39%利息支出6500萬,毛利為利息的4倍1881富豪驅蝗後入住率同房租少左,派息減少到7.4仙,現價7
閱讀全文
發表時間:2015年9月3日 | 評論 (8) | 全文