greenleaves:
代朋友問一問8276世紀陽光,佢對呢隻野十分鍾情。聽湯兄講,同創業版大部份股票講感情都會死。只是它現價已經十分低殘,溝淡是否適合?

greatsoup:
這一家公司2004年上市時股價很低,加上是 高增長股,又有農業股概念,所以得到垂青,由初時(2005年)0.3-0.4元(拆後即0.06元-0.08元),升到一拆5調整前的10元多(即拆後 的2元多),升幅30-40倍,又多次成功高價批股集資,但其後因新廠因政策問題不及投產,股價大跌,加上盈利因肥料種生產過慢,而有所倒退,所以股價繼 續下跌,現時已由高位跌了80-90%,至現時約0.26元(即未拆前的1.3元)。


這隻股票的賣點若在增長股/價值投資,應該不是。因為2008年第一季盈利繼續下跌90%,至100多萬,缺乏增長的潛質。在殼價方面呢,市值現時是6億 元,和殼價相差極遠,所以不是炒殼。所以其農業概念是此股唯一的賣點,但是這類股卻是眾多,建議先研究多些才再作決定吧。

如已經有貨,唔好追,因輸了一筆,溝淡只令自己輸得更多。

此股downside仍有約60%,但由於盈利大倒退,upside我看不見。

若你是當閒錢買入當長線當賭大細則可以,大大注則極之不宜,因現時看不見前景。補充:
該公司剛申請轉主板,建議趁炒上沽出。