TAG: 0367

平穩的高息股

年初確實沒有甚麼業績發佈。但一年伊始,也希望為大家帶來一些投資心得。筆者其實覺得自己不太懂得投資,只是喜歡儲存一些高息的股票。前幾年,筆者也很喜歡找出這些高息股的名單,並加以投資,後來因為股票變得老千化,種種沒再這樣做。直至近期開始打壓老千股,市場又遭遇調整,高息股的價值開始彰顯。筆者特地利用篩選器加上找出去年業績溫和增長的股票,並剔出半新股及殼股,做成這個47只股的小名單,給大家買股票有個參考,希望大家喜歡。 144招商局港口14.765.69.7837譚木匠4.6413.25.5386中國石油化工股份5.7510.49.8338上海石油化工股份3.5310.42.93903瀚華金
閱讀全文
發表時間:1月8日 | 評論 (1) | 評論 | 全文

1986年12月9日: 莊氏集團和莊氏置業合併,組成莊士機構


當年他們應該是向愛美高購回莊士集團、莊士置業和能達科技股權,但無提出全購,導致收購及合併委員會譴責,為減少被狙擊機會,所以把莊士集團及莊士置業合併,組成莊士機構(0367)。
閱讀全文
發表時間:2016年12月11日 | 評論 (0) | 評論 | 全文

1985年11月15日: 愛美高狙擊能達科技


筆者都不說太多了,負責的人在報導也很清楚,都是當時高手中的高手。劉鑾雄高價提出全面收購能達科技及莊士集團(367,後稱莊士機構),並聯合投資基金要求能達科技改選愛美高派董事。其實有一定股份的人,對控股股東持股不穩,可以考慮試試。
閱讀全文
發表時間:2016年11月13日 | 評論 (0) | 評論 | 全文

股掌行情: (湯財特輯) 湯財首度現身

除左錄果次,我以後唔會再睇段片。我老婆話我傻,仲要把我個樣放左上電腦wallpaper,我的天呀
閱讀全文
發表時間:2016年4月22日 | 評論 (11) | 評論 | 全文

1983年8月27日: 能達科技上市


1983年8月,莊士集團宣佈分拆能達科技上市,以每股2.8元,發行2,400萬股上市,佔擴大後股本9,500萬股的25.3%,集資6,720萬,其中5,200萬是用來向母公司購埢觀塘莊士工業大廈,並預期盈利3,500萬,每股盈利36.8仙,增長一倍,並允諾派發28仙的股息,即合計2,660萬元,即利用超過的集資資金金額均用作派息及購買物業,流入母公司之用。莊士工業大廈樓高10層,面積190,908呎,價格5,200萬由仲量行評估,即購入價格每呎270元,當時由能達科技租用大部分,小部分則由同系集團公司租用,約30%對外出租。據公司方稱,收購該物業可鞏固公司資產基礎,免受加租影響,有利擴展業務,
閱讀全文
發表時間:2012年10月7日 | 評論 (1) | 評論 | 全文