2010-10-14  AD

 

去投資論壇,無 非都係想取經學嘢,不過咪以為專家一定係啱,分分鐘係講大咗o架咋!好似國際資源(1051)副主席Owen Hegarty(圖),噚日出席礦業投資論壇,同嚟自五湖四海嘅礦業投資者分享佢對商品嘅睇法,佢喺powerpoint入面,用咗一幅有唔同顏色嘅世界 地圖,到咗Q&A嘅時候,有人問佢啲顏色代表乜嘢,原來佢都唔知,最後仲要搵觀眾幫手解畫o忝!

 

咁都未算蝦碌,佢 喺speech入面講紅銅好似紅色嘅金咁值錢,結尾時仲話「Copper will become precious metal soon(紅銅好快會變成貴金屬)」!講到咁有指標性,華華梗係要問清楚啲喇,點知佢竟然話「I have exaggerated(我只係誇張咗)!」仲話自己講紅銅會變成貴金屬只係講笑,不過紅銅真係供不應求,所以佢睇好銅價喎!

講番呢個礦業 投資論壇,連續兩日都人山人海,要引人嚟自己個counter,惟有出盡法寶,其中Goldrich Mining就使出撒手鐧—每人送一細樽金箔(左圖),認真大手筆!

李華華