http://blog.yahoo.com/_LGMHWN6YJ6A2KM4GOR2IRZHRFI/articles/798326/index
大家好 好久沒寫文了 因為實在冇咩好寫  基本上我好少睇市  因為我認為一間公司未變壞既時候  繼續持有是最好方法 因為投資既目的  係為左過安穩而富裕既生

活   而唔係玩孤注一擲既遊戲  睇爽報內  偽價值投資者粉腸火燎森 同孫拍文兩條財經演員 用一注獨嬴既方法  前者出局後者磨爛席  更加可見本人一直強調  "

適度分散"概念   即投資不能太集中 又不可以過度分散  投資第一課 就是學好控制注碼


              我認為 你無論點睇好一隻股票  持股量都不可以多於你本金20% (ps.不計保留現金 只計算你打算用來買股票的)   因為當你蝕了一隻  其他4隻只嬴回5%  已

經可以補回蝕本的20%  如果一注獨嬴  你輸了30%  只剩下70% 翻本就更難了  至於本人係高登討論區post了火燎森條契弟 爽報倉既回顧  由開倉到爆倉前夕節錄 

大家有興趣可以去看  當中亦犯了大部份投資者被情緒影響 而作出過份樂觀的預測   從而做錯好多投資決定  各投資者應引以為戒

原文在此 : http://forum2.hkgolden.com/view.aspx?message=3846091

1. 切勿受市況波動 影響情緒  只專注企業價值

2. 股票貴賤是可知道的  漲趺是不可知的  價值與價格是兩回事  市場影響價格 卻不能影響價值

3. 切勿孤注一擲  投資要適度分散  單一持股不能多於20%  


賣股票永遠只有三個原因

1. 公司變壞 價值下降
2. 股價變得貴了
3. 換回報率更高 / 更優質的公司

呢幾年市場已經發出不少壞消息  歐債危機等等  恐慌往往是人們輸錢最大成因  我持有金界2年  分析過公司  根本無需為市場波動擔心 因好公司 市場最終給回應有價值  不知不覺間  帳面已賺139%(未計股息)  只要公司未犯上上面講的三個原因 我願意一直持有

共勉之   下次再寫