http://www.editgrid.com/user/lgaim/1

在下午開市時,中外航3.39,中外運1.89,呀~~

可惜起身遲左15分鐘,浪費曬,最近味皇返半夜,精神唔係咁好

笨蛋雞金以這個價錢換馬,雖然真實組合錯過過左,暴殄天物

隨著業績期進行,先發現錯過左年年28歲集團(684)呢類好股,幸好持有的漢登表現正常,才沒有出現太監上青樓的囧局,入寶山豈能帶梳蕉出黎?

因此用收到的股息再買聯亞

漢登同堡獅龍除左現在的爆上外,盈利也會持續改善,而且可以維持到好幾年,實在係居家旅行,送禮自用的佳品,出面大把人牛咁眼目及實個市,驚死會錯過任何一隻業績股

指數股?早就踢埋一二邊了

如果人地出價夠高,自用變送禮又如何

2010/7/23

         名稱               股數      買入價    賣出價   成本       回水 

368   中國外航       8500         3.08         3.39     26180     28815

598   中國外運     15000         1.89           -         28350

458   聯亞集團       1500         1.83           -           2745

==================================================

2010/7/23

477   奧普             20000       0.915       1.38 

2340 新昌管理     12000        0.83        0.98

2317 味丹國際      17000    0.4318       0.83 

5       匯豐控股          150      38.56        76.8 

598   中國外運     15000        1.89          1.9

2345 上海集優      11000      1.467        1.37   

2006 錦江飯店       5000         1.65       1.83   

57     震雄集團      10000      2.273          3

405   越秀基金        2500        3.19       3.49

592  堡獅龍          24000      0.3425      0.59

448   漢登控股     23000       0.663       1.03

450   鴻興印刷      5000            2.4       2.49

458   聯亞集團       5500       1.889       1.83

3399 南粵物流      3000            2.3       2.06

-------------------------------------------------------------------------------

股本                                                                               200000

現金                                                                                  46

總值                                                                               225086      12.54%

恆指收市                                                 (22301.64)  20815.33     -5.22%

 

(新昌管理+600 匯豐 +94)

(上海集優 11000X0.0318  7/30)

(南粵  4000x0.111  9/17)