http://www.editgrid.com/user/lgaim/1

趁中外航出業績,就一次過整理一下

今日雞金以好價錢換成中外航,由於味皇在未來一週的交易時間都在開工,真實組合就無能為力了

簡要的說明下今期的業績,營業額上升12%,盈利微跌,同太航差唔多

期內中外航有一隻遠洋船比草帽海賊劫走,中外航的遠洋船本來就不多,營業額少了些,又要比贖金,不過比錢的是母公司定係598而唔係368,單獨影響不大

貨櫃船的收入下降了相當多,散貨船看似跌得少,其實因為多買了幾隻船出租,以量補質,實際跌得一樣多,似乎海運還有排等

資產強化了,船隻數量增加,負債減少,現金沒有點少到,盈利因為折舊上升同活期存款而下降,股價雖然下跌,但內在價值上升

下年年中前會接收11隻船,公司規模將擴大近一半,及時復甦就和味

未復甦既話折舊仲和味

2010/7/29

         名稱               股數      買入價    賣出價   成本       回水 

598   中國外運     15000         1.89         1.93    28350     28950

368   中國外航       8500         3.32            -      28220

==============================================

現金 +730

2010/8/5

         名稱               股數      買入價    賣出價   成本       回水 

368   中國外航       8500         3.32        3.39     28220     28815

598   中國外運     15000          1.9           -        28500    

==============================================

現金 +315

2010/8/10

         名稱               股數      買入價    賣出價   成本       回水 

598   中國外運     15000         1.9         1.99    28500     29850

368   中國外航       9000         3.3            -      29700    

 

 

==================================================

2010/8/10

477   奧普             20000       0.915        1.37 

2340 新昌管理     12000         0.83        0.96

2317 味丹國際     17000     0.4318        0.81 

5       匯豐控股         150       38.56      81.85

368   中國外航       9000           3.3          3.3

2345 上海集優     11000       1.467        1.47   

2006 錦江飯店       5000         1.65        2.07   

57     震雄集團     10000       2.273        3.14

405   越秀基金       2500         3.19        3.66

592  堡獅龍          24000     0.3425        0.58

448   漢登控股     23000       0.663        1.11

450   鴻興印刷       5000           2.4        2.62

458   聯亞集團       5500         1.91           2

3399 南粵物流       4000       2.235          2.2

-------------------------------------------------------------------------------

股本                                                                               200000

現金                                                                                  1591

總值                                                                               235678      17.84%

恆指收市                                                 (22301.64)    21473.6    -2.54%

 

(上海集優 +350)

 

(南粵  4000x0.111  9/17)