http://www.editgrid.com/user/lgaim/1

日本破天荒入市操縱匯率,這會否成為牛2結束的導火線?我不知道,但近期非指數股比起指數股上升了很多,企業盈利上升,出口定單增加,船公司加價,低息兼加息周期,起左錨都唔出奇

現在買股多數冇死,但買著貴價股就冇好死,唔理乜時候,價值不能小於價格就得,前景也是價值的一部分,別人買中貴價股多數是將價值同前境重覆計算,換成算式就是  價值=(現時價值+前境)+前境 ,明顯前境高估左,換成財演對白就是 "這公司成長快,而且很有前境" ,價值=現時價值+前境 ,其實考慮一次就夠,有前境先成長快,有成長先有前境,正如雞同蛋的關係

話說雞金年內升值4成半,如果將每月的結餘做成圖表,就是不折不扣的二三線股指數,簡而言之,指數股同其他股的估值差距少左4成半,吸引力自然此消彼長

今期雞金趁黃金週前沽出部分零售股轉至其他股,轉換目標比前者好就可以,條件比較寛鬆,雖然零售股仲有能力再上,但也不必食到盡

買入的是中國動向,興利,聯亞,本來仲有惠理,文軒,大連港同思捷備選的,但時機不太對

中國動向僅派息較高,現金多,又冇乜大開支,應該可以維持派息率,如果果兩隻有多少增長,中國動向應該也能做到,不過增長應該主要來自收購

興利同聯亞應該算是最後的煙頭,不指望佢地大升,齋收下息,要收到幾時隨緣就可以

2010/9/15

         名稱               股數      買入價    賣出價   成本       回水 

448   漢登控股       8000       0.663        1.45     5304       11600

592  堡獅龍          20000      0.4615        0.82    9230       16400

3818中國動向       2200           4.19          -        9218

114   興利           10000          1.06            -       10600

458   聯亞             4500          2.07            -         9315

==============================================

2010/9/15

477   奧普             20000       0.915         1.58

2317 味丹國際     27000     0.5015        0.625

5       匯豐控股         150       38.56      81.55

368   中國外航       9000           3.3        3.21

2345 上海集優     11000       1.467        1.53  

1881 富豪信託      6000         2.02              2   

57     震雄集團     10000       2.273        3.09

405   越秀基金       2500         3.19          3.8

592  堡獅龍          20000     0.4615        0.82

448   漢登控股     15000       0.663        1.45

3818中國動向        2200         4.19        4.19

114   興利             10000          1.06       1.06

450   鴻興印刷       5000           2.4        2.27

458   聯亞集團     10000       1.982        2.07

-------------------------------------------------------------------------------

股本                                                                               200000

現金                                                                                    158

總值                                                                               249678      24.84%

恆指收市                                                 (22301.64)    21725.64    -0.54%

 

(外航 +180  鴻興 +950 )

(震雄  10000x0.1  9/16)

(南粵  4000x0.111  9/17)

(匯豐  150x0.62  10/6)

(富豪  6000x0.086 10/12)

(越秀  2500x0.1246 10/28)