http://www.editgrid.com/user/lgaim/1

用開市價沽出偉易達換回奧普,原因是偉易達存貨增加50%,感覺危機四伏

雖然主席話明係入定貨而唔係滯銷,但假設佢的說話可信性是50%,當佢說真話時你信佢冇大得益,當佢說假話時你信佢就要死,咁係人都走鬼啦

開市價分別是83.5同1.23,另外動向是4,有人開呢個價,但冇成交到,費事比人話屈機,所以買入價改衰d變成1.24同4.01的有成交的價格

其他的股都有想過換馬,不過過左就算啦,如果尋日出文的話,興利應該會換成動向,雖然比重會過高

難得請左幾日假睇賽車........的直播,味皇比較得閒,順便睇下最近上市的新股有冇好似奧普咁樣的怪物,即使現在未到價,3年後或者都會有用,睇左工業,電子同科技工個類別,非常失望地,都是像高速傳動咁樣的怪物居多,咁既市叫健康?其實好健康,中國人食野唔落味精先叫唔健康,本來賣股的目的就是搵老襯嘛

70歲紀念:"我讀得書少,唔好撚化我"

姑且有隻叫C+的物體第時可能有用

2010/11/18

         名稱               股數      買入價    賣出價   成本       回水 

303  偉易達             200        82.05         83.5     16410    16700

477  奧普浴霸     10000         1.24             -        12400

3818中國動向      1000          4.01             -          4010             

===============================================

2010/11/18

477   奧普             30000       0.8167       1.3

2317 味丹國際     27000     0.5015        0.64

5       匯豐控股         150       38.56        82.5

368   中國外航       9000           3.3        3.09

2345 上海集優     11000       1.467        1.76  

1881 富豪信託      6000         2.02         2.11 

113  迪生創建       3500         6.14         7.14

405   越秀基金       2500         3.19        4.1

3818中國動向        6000       4.289        4.06

114   興利             10000          1.06       1.17

450   鴻興印刷       6000       2.418        2.95

458   聯亞集團     12000         2.01        2.6

328  愛高集團        3000         3.19        3.48

393  旭日企業       7000          3.21        3.58

-------------------------------------------------------------------------------

股本                                                                               200000

現金                                                                                  1048

總值                                                                               286778      43.49%

恆指收市                                                 (22301.64)    23637.39    5.26%

 

(越秀 +311)