http://www.editgrid.com/user/lgaim/1

很遺憾交易時段不在家中,之後幾日都係,錯過了今次的好機

錢是賺不盡的,可惜下就算,雞金今期乘機大重整,組合重新走向集中

我都忘記有匯豐添,今次索性一次過清埋佢,今日動向的優劣太明顯了,其他比不上的好似迪生也順便做埋,當然好似漢登同it咁的兜屎忽的可能性都唔排除

日前睇動向的報導,話當時收購的是kappa,puma,fila三選一,後來查下未聽過的fila的資料,發現其中國總代理是聯亞,既然又多一個買點,就再入返些少,唯有犧牲越秀了

2010/11/24

         名稱               股數      買入價    賣出價   成本       回水 

114   興利             10000          1.06       1.18     10600     11800

5       匯豐控股         150       38.56        80.4       6131     12060

113  迪生創建       3500         6.14         6.94     21490     24290 

405   越秀基金       2500        3.19         4.07       7975    10175

3818中國動向       8000          3.6             -       28800

393  旭日企業       3000         3.44            -       10320

368   中國外航      3000         2.99            -         8970

458   聯亞集團      4000         2.64            -       10560

==============================================

2010/11/24

477   奧普             30000       0.8167       1.31

2317 味丹國際     27000     0.5015        0.62

368   中國外航     12500      3.2104        2.99

2345 上海集優     11000       1.467        1.81  

1881 富豪信託      6000         2.02         2.11 

3818中國動向       14000       3.8953        3.6

450   鴻興印刷       6000       2.418        2.88

458   聯亞集團     16000      2.1675        2.64

328  愛高集團        3000         3.19        3.45

393  旭日企業      10000        3.279        3.44

-------------------------------------------------------------------------------

股本                                                                               200000

現金                                                                                   723

總值                                                                               281413      40.71%

恆指收市                                                 (22301.64)    23023.86    3.48%

 

(匯豐 0.62x150 1/12)