http://www.editgrid.com/user/lgaim/1

味皇的時間比ps3佔用左,不過blog長期唔郁好似唔係咁好,特別係寫文的人買少見少的時候

今期進行兩個換馬,文軒-->粵海,旭日-->思捷

粵海不是太熟悉,不過見佢財政狀況極速改善,可以博下佢增派息或增業務,派息唔夠文軒多是欠點,博大霧之作,文軒既然收左息,就搞搞新意思

至於旭日換思捷,是因為歐洲也到加息周期,失業率可能改善,而且思捷向來估值水平較高,只要市場稍為注目都足以拉升股價,另外今年佢派息特別低,如果業績改善少少,恢復番平時的派息比率就會有8厘,不過具體都要視乎新管理層的諗法,亦是博豬成份

兩隻博唔中都唔係問題,本身佢地都有相當的價值

 

4/26

         名稱               股數      買入價    賣出價   成本       回水 

393  旭日企業        5500       3.279         3.19     18035   17545

330  思捷環球          550       33.4            -         18370     

811  新華文軒        4000       4.56           4.49     18240   17960

270  粵海投資        4500       4.12            -         18540     

==============================================

 

2011/4/26

477  奧普             30000       0.8167      0.9

1881富豪信託        6000         2.02       2.62

3818中國動向       21000    3.4402       2.6

1812山東晨鳴         5800       6.47        6.73

2345上海集優     11000      1.4668        1.69    

458  聯亞集團       16000     2.1675      4.1

2006錦江酒店        6500        1.9           1.76

393  旭日企業      5000      3.279         3.19

330  思捷環球        550      33.4           33.4

270  粵海投資        4500      4.12         4.12

-------------------------------------------------------------------------------

股本                                                                               200000

現金                                                                                  275

總值                                                                               285119   +42.56%

恆指收市                                                 (22301.64)  24007.38  +8.16%

 

(晨鳴 5800x.0357 ?)

(文軒 4000x.0357 ?)