TAG: 奧普

奧普業績

營業額增長2成,由7.8億升至9.3億,而半年業績時營業額分別是3.5同4.2億,即下半年收入為4.3同5億,2014年上下半年比例係45同55%,現家都差唔多,已經唔算季候鳥上半年賺11仙派8仙,9700萬派7000萬,下半年13仙派5仙,1.1億派5000萬,反而派少左,咁少左D錢去左邊?上半年有1500萬的股息收入,而下半年冇,簡而言之,果間聯營公司一係一年派一次息,一係果1500萬係特別息,總之半年後就知間子公司有冇料到,如上半年派息扣除果1500萬,上下半年分別派5500萬同5000萬,不過下半年的確係派少左,咁少左D錢去左邊?奧普有1.1億貸款,而筆貸款係今期還清左,所以話呢半年奧
閱讀全文
發表時間:2016年3月25日 | 評論 (2) | 全文

奧普477


天氣凍先諗起波士登同奧普,隻奧普08年揸到現家已差唔多0成本,趁今次咁凍返兜篇文今次寒流有人發達奧普08年市值7億現家廿億,派6仙到現家派成兩毫,剩係賣浴霸未必賣到咁多,相信是賣的產品種類多左大約2009年時(好似係),浴霸種類5類,天花3種,熱水爐1個,冇暖爐冇衣架,現家種類多左,由於賣的都係耐用品,理論上全部都係一次性收入,因此增加其他種類較容易增加收入,下一個可能出抽濕機同空氣清新機?同當時相比分別較大的係浴霸產品數由3頁增加到7頁之類的,不過呢D對收入基本不會產生影響,反正功能一樣,反而係熱水爐同暖爐可以調整唔同馬力同大細去切合唔同客人,不過熱水爐同暖爐行業競爭大,未必賺得多,勝在低技
閱讀全文
發表時間:2016年1月24日 | 評論 (0) | 全文

奧普業績


營業額7.8億盈利1.7億,主要是成本沒有增加這一點好,經營方式上轉用了其他特別手段,將來營業額就算進一步增加,成本也不一定增存貨增一半,而營業額只增2成半,存貨多了,但存貨佔營業額的9%,並不算特別高,財政都ok現金增加幾千萬,固定資產沒有點增加,產能足夠,增加了定存,代表公司缺乏有效的資金運用方式,奧普面臨可能手段是:1.胡亂投資,2.大增派息,3.回購股票,4.開新子公司,5.增加研發同廣告,6.加管理層人工早兩年奧普投資了很多非本業的東東,股東會上比人鞭撻過,今年克制左,之後應該都唔怕,第1點冇事同上,如果市場上有好投資項目,管理層會用自己名義買,此時會增派特別息供他們使用,暫時大陸未
閱讀全文
發表時間:2015年4月2日 | 評論 (2) | 全文