TAG: 科技股

CTM業績

舊文予測CTMSERVER部分,營業額上一期推算為2.9億現家呢半年,包含SERVER的互聯網收入由4.7億升到4.9億,由係唔係SERVER營業額只增長2000萬,並不是,因為CTM減左網費,所以SERVER營業額增長是在2000萬以上的,但多幾多則未知另外長途電話都減左4成半收費,所以座機收入由1.5億減到得1.2億,應該唔會再點減掛,基數細都已經唔形成影響新聞就咁講: 澳門電訊商務副總裁湛寶儀於記者會上回顧業務時稱,2016年10月互聯網服務減費,平均減幅27%,年收入影響約為1.29億元;同年12月國際、本地專線及互聯網接駁服務減費,平均減幅49%、37%及51%,年收入影響
閱讀全文
發表時間:2018年8月19日 | 評論 (1) | 全文

CTM業績

其他業務先唔講,直接SERVER部分,味皇舊文曾經推算過佢2016年SERVER業務的營業額5000萬內,2017年為1.9億,而今年則推算為2.9億,新意網營業額11.4億,CTM的機房同樣標準計就會值30億,但味皇認為新意網不值現在這個價錢,最多值95億,因此CTM的SERVER現時值24億CTM上年比政府減網費,今年冇,因此會顯得有返些少增長另外一塊發酵緊的大餅係企業業務,例如強國手機的後門監控係當地會直接上京,係海外的話應該會全部經CTM呢個門番搜身之後先可以出入萬里長城,其他好似雲服務,VPN,GOOGLE之類的,全都會在索倫的視線之中,比香港公司做可能會打格仔,只有紅色的CTM先可
閱讀全文
發表時間:2018年3月6日 | 評論 (3) | 全文

CTM業績


利申,今日2.4買入50000股CTM味皇係澳門人,所以知道減網費CTM會好大獲,固網減網費10月開始到年尾有3個月,網費減25%的話全年網費會係94%,下年75%,至少味皇由15M轉左50M光纖反而網費低左2成(另外Mtel仲未有網線到味皇住果區),相信大把人會因此放棄電話線,連同電話,實際上也是咁全年CTM盈利上升6%,營業額當中9.2億歸類為固網兼SERVER,上年8.3億,差距9000萬,先不考慮固網增長的情況下,固網收入少6%但整體收入多9000萬,即係話增長的部分都是來自SERVER,前年CTM未搞SERVER賺7.5億,上年搞左賺8.3億,而當中固網有增長,因此上年CTM的SER
閱讀全文
發表時間:2017年3月23日 | 評論 (2) | 全文