TAG: 0160

建業同漢國的極限

最近持有的建業升到3.9,已經高過味皇持有的另一隻惠記,雖然暫時還冇打算換成惠記,但可以予測比較下佢地的最大值,方便之後的收割(160)漢國之後能收成的最大項目係深圳的漢國商業中心,2015年漢國評高左佢19億的價錢,實際值幾多就唔清楚,由於仲係地盤冇租收,2014年固定資產73億,2015年110億,因此超粗估計佢起碼有37億係地盤冇租收,今年漢國固定資產125億,當佢88億收緊租,漢國利息支出2.1億,當佢賣樓部分填到氹唔考慮,每年派息9000萬,假設淨收3厘,租金2.6億,派息比率35%,如果賣樓部分填唔到氹唔或有賺,可以分別調整淨收2.6同3.5厘租金咁計算,派息比率分別係40%同30
閱讀全文
發表時間:2017年11月24日 | 評論 (3) | 全文

建業(216),漢國(160)及建聯(385)

建聯(385)                    10      11      12      13      14固定資產      3.9     4.4     5.5     6.5     7.2投資        
閱讀全文
發表時間:2015年9月17日 | 評論 (8) | 全文