Poly U有個Mega sale bo~

2013年 2月 4日至 8日

開放時間: 由上午10時正至下午8時正

位於: 香港理工大學

係9號同10號攤位, 是次收益會撥作我女友生日大餐基金......

VA109,VA110及VA111室

有時間又咁唔好彩行開個度就唔睇都買下啦~